0

Ostale pločice

Adapteri

4 analogna ulaza, promjenjivi prag, digitalni izlazi. Primjena npr. kad mikrokontroler nema dovoljno analognih ulaza pa treba signale pretvoriti u digitalne.
Translatira 2 ulazne I2C adrese. Omogućava spajanje više I2C jedinica s istom adresom na jednu sabirnicu.

Bežično

XBee adapter. Napajanje putem 3.3 V konektora. Namijenjen za bežičnu komunikaciju između robota.

Elektromagnet

2 izlaza, svaki 3.6 A, vršno 15 A. Moguće spojiti induktivni potrošač jer su ugrađene zaštitne diode. Logički ulaz 3.3 - 5 V.

Grijači

Grijana žrtva za Robocup Rescue Maze. Ulazni napon 12 V.

LED

Polje 8x8 LEDova u 2 boje (crvena i zelena). Uključivanjem obadvije diode dobiva se 3. boja (narančasta). I2C sučelje. Napajanje 5 V.
Pločica sa snažnim LEDovima za kratkotrajno osvjetljenje (blic). 3 bijela LEDa s nezavisnim PWM kontrolama (širina pulsa). Svaki LED je vrlo jak, potrošnja 150 mA na 6.1 V.

Voltmetar

Mjeri 3 - 30 V. Molex KK 396 ulaz, pogodan za MRMS napajanja bez ugrađenog voltmetra.
Komponente MRMS robotičkog sistema su ispitane i tehnički unaprijeđene uz pomoć Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."". Relevantne stranice: