0

Mikrokontrolerske pločice

Arduino

Pločica za jednostavni Arduino Nano mikrokontroler. Napajanje putem USB konektora ili baterijskog priključka. Dodatni plus, minus i I2C pinovi.
Pločica za jednostavni Arduino Nano mikrokontroler. Napajanje putem USB konektora ili 5 V priključka. Dodatni plus, minus i I2C pinovi.
Pločica za jednostavni Arduino Nano mikrokontroler. Napajanje putem USB konektora ili baterijskog priključka. Dodatni plus, minus i I2C pinovi. Elektronički prekidač napajanja.
Snažna Arduino mikrokontolerska pločica. CAN Bus transceiver ju čini pogodnim centralnim kontrolerom za CAN Bus sistem. Ugrađen WiFi i Bluetooth. Svi pinovi mikrokontrolera su dostupni i spojeni na niz 0.1" Dupont vanjskih pinova.
Snažna Arduino mikrokontolerska pločica. CAN Bus transceiver ju čini pogodnim centralnim kontrolerom za CAN Bus sistem. Ugrađen WiFi i Bluetooth. Svi pinovi mikrokontrolera su dostupni i spojeni na niz 0.1" Dupont vanjskih pinova. IMU Bosch BNO055.
Pločica za još Arduino mikrokontroler Teensy 3.6. Napajanje putem USB konektora ili 5 V priključka (2 paralelna). Svi pinovi mikrokontrolera su izvedeni na pinove pločice.
Pločica za napredni Arduino mikrokontroler, Teensy 3.2. Napajanje putem USB konektora ili 5 V priključka. Svi pinovi mikrokontrolera su izvedeni na pinove pločice.

ARM

Mala pločica koja služi primarno kao CAN Bus čvor, na koji je moguće spojiti razne uređaje putem GPIO, I2C, UART, PWM ili sličnih sučelja. Alternativno može poslužiti i kao glavni kontroler sustava maleckog robota.
Pločica s jednostavnim ARM M0 mikrokontrolerom. Napajanje putem 3.3 V konektora. Svi pinovi mikrokontolera su izvedeni na pinove pločice. Pogodno za učenje programiranja ARM-a.
Pločica s naprednim 32-bitnim STM ARM M4 mikrokontrolerom STM32F429. Napajanje putem 3.3 V konektora. Svi pinovi mikrokontolera su izvedeni na pinove pločice. Pogodno za učenje programiranja naprednog ARM-a.
Pločica s naprednim 32-bitnim STM ARM M4 mikrokontrolerom STM32F429. CAN Bus. eFuse zaštita. Napajanje putem 3.3 V konektora. Pogodna za centralni mikrokontroler CAN Bus sistema.
Pločica s naprednim 32-bitnim STM ARM M4 mikrokontrolerom STM32F446, eFuse zaštitom ulaza napajanja, CAN Bus transceiverom, IMUom, Bluetoothom (classic i LE) i WiFijem. Dodatni, većinom Arduino kompatibilan, mikroprocesor.
Komponente MRMS robotičkog sistema su ispitane i tehnički unaprijeđene uz pomoć Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."". Relevantne stranice: