0

Mikrokontrolerske pločice

Arduino

Pločica za jednostavni Arduino Nano mikrokontroler. Napajanje putem USB konektora ili baterijskog priključka. Dodatni plus, minus i I2C pinovi.
Pločica za jednostavni Arduino Nano mikrokontroler. Napajanje putem USB konektora ili 5 V priključka. Dodatni plus, minus i I2C pinovi.
Pločica za jednostavni Arduino Nano mikrokontroler. Napajanje putem USB konektora ili baterijskog priključka. Dodatni plus, minus i I2C pinovi. Elektronički prekidač napajanja.
Pločica s dvije 240 MHz jezgre, Arduino kompatibilna. Bluetooth LE i Classic.
Pločica s dvije 240 MHz jezgre, Arduino kompatibilna. Bluetooth LE i Classic.
Pločica za još napredniji Arduino mikrokontroler, Teensy 3.6. Napajanje putem USB konektora ili 5 V priključka.
Pločica za napredni Arduino mikrokontroler, Teensy 3.2. Napajanje putem USB konektora ili 5 V priključka.

ARM

CAN Bus čvor: interface s CAN Busa na razne ulaze i izlaze.
Pločica s jednostavnim ARM M0 mikrokontrolerom. Napajanje putem 3.3 V konektora.
Pločica s naprednim ARM M4 mikrokontrolerom. Napajanje putem 3.3 V konektora.
Pločica s naprednim ARM M4 mikrokontrolerom. Pogodna za centralni mikrokontroler CAN Bus sistema.
Pločica s naprednim ARM M4 mikrokontrolerom. Pogodna za centralni mikrokontroler CAN Bus sistema. WiFi, Bluetooth.
Komponente MRMS robotičkog sistema su ispitane i tehnički unaprijeđene uz pomoć Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."". Relevantne stranice: