0

Mikrokontrolerske pločice

Arduino

Pločica za jednostavni Arduino Nano mikrokontroler. Napajanje putem USB konektora ili baterijskog priključka. Dodatni plus, minus i I2C pinovi.
Pločica za jednostavni Arduino Nano mikrokontroler. Napajanje putem USB konektora ili 5 V priključka. Dodatni plus, minus i I2C pinovi.
Pločica za jednostavni Arduino Nano mikrokontroler. Napajanje putem USB konektora ili baterijskog priključka. Dodatni plus, minus i I2C pinovi. Elektronički prekidač napajanja.
Pločica za napredni Arduino mikrokontroler, Teensy 3.2. Napajanje putem USB konektora ili 5 V priključka. Svi pinovi mikrokontrolera su izvedeni na pinove pločice.
Snažna Arduino mikrokontolerska pločica. CAN Bus transceiver ju čini pogodnim centralnim kontrolerom za CAN Bus sistem. Ugrađen WiFi i Bluetooth. Svi pinovi mikrokontrolera su dostupni i spojeni na niz 0.1" Dupont vanjskih pinova.
Snažna Arduino mikrokontolerska pločica. CAN Bus transceiver ju čini pogodnim centralnim kontrolerom za CAN Bus sistem. Ugrađen WiFi i Bluetooth. Svi pinovi mikrokontrolera su dostupni i spojeni na niz 0.1" Dupont vanjskih pinova. IMU Bosch BNO055.

ARM

Pločica s jednostavnim ARM M0 mikrokontrolerom. Napajanje putem 3.3 V konektora. Svi pinovi mikrokontolera su izvedeni na pinove pločice. Pogodno za učenje programiranja ARM-a.
Pločica s naprednim 32-bitnim STM ARM M4 mikrokontrolerom STM32F429. Napajanje putem 3.3 V konektora. Svi pinovi mikrokontolera su izvedeni na pinove pločice. Pogodno za učenje programiranja naprednog ARM-a.
Mala pločica koja služi primarno kao CAN Bus čvor, na koji je moguće spojiti razne uređaje putem GPIO, I2C, UART, PWM ili sličnih sučelja. Alternativno može poslužiti i kao glavni kontroler sustava maleckog robota.
Komponente MRMS robotičkog sistema su ispitane i tehnički unaprijeđene uz pomoć Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."". Relevantne stranice: