0

Mikrokontrolerske pločice

Arduino

Pločica za jednostavni Arduino Nano mikrokontroler. Napajanje putem USB konektora ili baterijskog priključka. Dodatni plus, minus i I2C pinovi.
Pločica za jednostavni Arduino Nano mikrokontroler. Napajanje putem USB konektora ili 5 V priključka. Dodatni plus, minus i I2C pinovi.
Pločica za jednostavni Arduino Nano mikrokontroler. Napajanje putem USB konektora ili baterijskog priključka. Dodatni plus, minus i I2C pinovi. Elektronički prekidač napajanja.
Pločica za još Arduino mikrokontroler Teensy 3.6. Napajanje putem USB konektora ili 5 V priključka (2 paralelna). Svi pinovi mikrokontrolera su izvedeni na pinove pločice.
Pločica za napredni Arduino mikrokontroler, Teensy 3.2. Napajanje putem USB konektora ili 5 V priključka. Svi pinovi mikrokontrolera su izvedeni na pinove pločice.

ARM

Pločica s jednostavnim ARM M0 mikrokontrolerom. Napajanje putem 3.3 V konektora. Svi pinovi mikrokontolera su izvedeni na pinove pločice. Pogodno za učenje programiranja ARM-a.
Pločica s naprednim 32-bitnim STM ARM M4 mikrokontrolerom STM32F429. Napajanje putem 3.3 V konektora. Svi pinovi mikrokontolera su izvedeni na pinove pločice. Pogodno za učenje programiranja naprednog ARM-a.
Komponente MRMS robotičkog sistema su ispitane i tehnički unaprijeđene uz pomoć Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."". Relevantne stranice: