0

Downloads

Sve programe vezane za ML-R možete naći na GitHubu: https://github.com/PribaNosati. Ako ne znate zašto se direktorij tako zove, naučit ćete kad vidite autora. Postoje 3 poddirektorija:

Sav je softver besplatan i može se koristiti kako god želite.