0

Napajanja

CAN Bus napajanje i termninator. Pogodno za CAN Bus koji nije napajan niti terminiran na drugi način.
2 visokoučinkovita pretvarača napona baterije (6.5 - 16 V) u 3.3 V (3 A) i 5 V (5 A). Elektronički prekidač. Zaštita od obrnutog, previsokog i preniskog ulaznog napona. Voltmetar.
Visokoučinkoviti pretvarač napona baterije u 3.3 V. Ulaz 6.5 - 16 V. Zaštita od obrnutog ulaznog napona. Maksimalna struja: 3 A. Nema prekidač.
3 visokoučinkovita pretvarača napona baterije (6.5 - 16 V) u 3.3 V (3 A), 5 V (5 A) i varijabilni napon (0.76 - 7 V, 3 A). Elektronički prekidač. Zaštita od obrnutog ulaznog napona. Voltmetar.
Visokoučinkoviti pretvarač napona baterije u 5.5 V. Ulaz 6.5 - 16 V. Zaštita od obrnutog ulaznog napona. Maksimalna struja: 3 A. Nema prekidač.
2 visokoučinkovita pretvarača napona baterije (6.5 - 16 V) u 3.3 V (3 A) i 5 V (17 A). Elektronički prekidač. Zaštita od obrnutog, previsokog i preniskog ulaznog napona, ulazni EMC filter. Voltmetar.
Visokoučinkoviti pretvarač napona baterije u 9 V, 10 A. Ulaz 9 - 42 V. Nema prekidač. Može se koristiti za napajanje Fischertechnik sistema.
Napajanje za Raspberry Pi. Ulaz: 5 V. Prekidač za uključivanje i isključivanje. Iskorišteni pinovi su spojeni u Dupont konektor.
Komponente MRMS robotičkog sistema su ispitane i tehnički unaprijeđene uz pomoć Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."". Relevantne stranice: