0

Napajanja

CAN Bus napajanje i termninator. Pogodno za drugi kraj dugog CAN Busa.
Pretvarač napona baterije u 3.3 V. Ulaz 6.5 - 16 V. Zaštita od obrnutog ulaznog napona.
Pretvarač napona baterije u 2.5, 3.3 i 5 V. Elektronski prekidač. Ulaz 6.5 - 16 V. Na kraju života.
Pretvarač napona baterije u varijabilni napon, 3.3 i 5 V. Elektronski prekidač. Ulaz 6.5 - 16 V. Naprednija verzija.
Pretvarač napona baterije u varijabilni napon, 3.3, 5 V i varijabilni napon. Elektronski prekidač. Ulaz 6.5 - 16 V. Voltmetar ulaznog napona.
Pretvarač napona baterije u 3.3 V. Ulaz 6.5 - 16 V. Zaštita od obrnutog ulaznog napona.
Pretvarač iz 9 - 42 V u 9 V, do 10 A.
Napajanje za Raspberry Pi, prekidač za uključivanje i isključivanje..
Komponente MRMS robotičkog sistema su ispitane i tehnički unaprijeđene uz pomoć Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."". Relevantne stranice: