0

ML-R CAN Bus power supply (mrm-can-pow)

Ukratko

CAN Bus napajanje i termninator. Pogodno za CAN Bus koji nije napajan niti terminiran na drugi način.

Cijena: 2,95 €, PDV uklj Kupi

Osobine

Ulazni napon 5 V.
Izlazni napon. 5 V.
Kontinuirana izlazna struja. 1 A.
Stardardizirani format. Da.
×

Spajanje

Pretpostavimo da želite spojiti 18 MRMS LIDAR 2m VL53L0X, CAN Bus (mrm-lid-can-b) na MRMS ESP32: Arduino, BT, WiFi, CAN Bus (mrm-esp32a). Spoj na slici će omogućiti takav niz. Ukoliko bismo uklonili mrm-can-pow, sistem više ne bi bio stabilan. Lidari bi se počeli redom gasili kako bi se spriječili da preplave sabirnicu porukama o greškama.

Pročitajte ovu stranice, na kojoj je objašneno zašto je pločica korisna.