0

Kabeli i konektori

28AWG

CAN Bus

Molex KK254

Kabel koji na svakom kraju ima Molex KK 254 kompatibilan konektor. Dug 10 cm.
Kabel s Molex KK 396 konektorom s jedne strane. Dug 20 cm.
Kabel koji na svakom kraju ima Molex KK 254 konektor. Dug 10 cm.
Kabel koji na svakom kraju ima Molex KK 254 konektor. Dug 15 cm.
Kabel koji na svakom kraju ima Molex KK 254 konektor. Dug 20 cm.
Kabel koji na svakom kraju ima Molex KK 254 konektor. Dug 5 cm.

Molex KK254 - KK396

Kabel koji s jedne strane ima Molex KK 396, a s druge Molex KK 254 konektor. Dug 10 cm.

Molex KK396

Za bateriju

Komponente MRMS robotičkog sistema su ispitane i tehnički unaprijeđene uz pomoć Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."". Relevantne stranice: