0

Kabeli i konektori

28AWG

Izolirana, licnasta žica presjeka AWG28. Pogodna za izradu Dupont kablova za spajanje 0.1" pinova, koji su uobičajeni u Arduino sistemima. Za izradu istih treba još krimpalica, Dupont kućišta i Dupont kontakti. Duljina: 10 m. Crna boja.
Izolirana, licnasta žica presjeka AWG28. Pogodna za izradu Dupont kablova za spajanje 0.1" pinova, koji su uobičajeni u Arduino sistemima. Za izradu istih treba još krimpalica, Dupont kućišta i Dupont kontakti. Duljina: 10 m. Plava boja.
Izolirana, licnasta žica presjeka AWG28. Pogodna za izradu Dupont kablova za spajanje 0.1" pinova, koji su uobičajeni u Arduino sistemima. Za izradu istih treba još krimpalica, Dupont kućišta i Dupont kontakti. Duljina: 10 m. Crvena boja.
Izolirana, licnasta žica presjeka AWG28. Pogodna za izradu Dupont kablova za spajanje 0.1" pinova, koji su uobičajeni u Arduino sistemima. Za izradu istih treba još krimpalica, Dupont kućišta i Dupont kontakti. Duljina: 10 m. Crna boja.
Izolirana, licnasta žica presjeka AWG28. Pogodna za izradu Dupont kablova za spajanje 0.1" pinova, koji su uobičajeni u Arduino sistemima. Za izradu istih treba još krimpalica, Dupont kućišta i Dupont kontakti. Duljina: 10 m. Žuta boja.

CAN Bus

CAN Bus kabel s JST konektorima. Standardno se koristi u svim MRMS CAN Bus pločicama. Dvije unutarnje žice vode diferencijalni CAN Bus signal. 2 vanjske su napajanja 5 V. Duljina: 10 cm.
CAN Bus kabel s JST konektorima. Standardno se koristi u svim MRMS CAN Bus pločicama. Dvije unutarnje žice vode diferencijalni CAN Bus signal. 2 vanjske su napajanja 5 V. Duljina: 15 cm.
CAN Bus kabel s JST konektorima. Standardno se koristi u svim MRMS CAN Bus pločicama. Dvije unutarnje žice vode diferencijalni CAN Bus signal. 2 vanjske su napajanja 5 V. Duljina: 20 cm.
CAN Bus kabel s JST konektorima. Standardno se koristi u svim MRMS CAN Bus pločicama. Dvije unutarnje žice vode diferencijalni CAN Bus signal. 2 vanjske su napajanja 5 V. Duljina: 20 cm.
CAN Bus kabel s JST konektorima. Standardno se koristi u svim MRMS CAN Bus pločicama. Dvije unutarnje žice vode diferencijalni CAN Bus signal. 2 vanjske su napajanja 5 V. Duljina: 5 cm.
CAN Bus kabel s JST konektorima. Standardno se koristi u svim MRMS CAN Bus pločicama. Dvije unutarnje žice vode diferencijalni CAN Bus signal. 2 vanjske su napajanja 5 V. Duljina: 7.5 cm.

Molex KK254

Kit se sastoji od 2 Molex KK254 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kit se sastoji od 3 Molex KK254 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kit se sastoji od 4 Molex KK254 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kit se sastoji od 6 Molex KK254 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kabel za spajanje npr. motora koji se lemi na priključne žice. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0032 konektore. Zakrimpajte 2 kom. na jedan kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 22-01-2025. Duljina: 20 cm.
Kabel za spajanje npr. motora koji se lemi na priključne žice. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0032 konektore. Zakrimpajte 2 kom. na jedan kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 22-01-2025. Duljina: 10 cm.
Kabel za spajanje npr. motora koji se lemi na priključne žice. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0032 konektore. Zakrimpajte 2 kom. na jedan kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 22-01-2025. Duljina: 15 cm.
Kabel za spajanje npr. motora koji se lemi na priključne žice. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0032 konektore. Zakrimpajte 2 kom. na jedan kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 22-01-2025. Duljina: 20 cm.
Kabel za spajanje npr. motora koji se lemi na priključne žice. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0032 konektore. Zakrimpajte 2 kom. na jedan kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 22-01-2025. Duljina: 5 cm.
Kabel za spajanje npr. motora koji se lemi na priključne žice. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0032 konektore. Zakrimpajte 2 kom. na jedan kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 22-01-2025. Duljina: 7.5 cm.
Po Molex proizvođačkoj oznaci artikla, je moguće proizvod naći i kupiti na internetu. Umjesto KK 254 je moguće koristiti obične Dupont kablove, uz nedostatak tanjih žica, mogućnosti obrnutog spajanja i manjeg životnog vijeka konektora.
Po Molex proizvođačkoj oznaci artikla, je moguće proizvod naći i kupiti na internetu. Umjesto KK 254 je moguće koristiti obične Dupont kablove, uz nedostatak tanjih žica, mogućnosti obrnutog spajanja i manjeg životnog vijeka konektora.

Molex KK254 - KK396

Kit se sastoji od 1 Molex KK254 i 2 KK396 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kit se sastoji od 2 Molex KK254 i 2 KK396 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kit se sastoji od 3 Molex KK254 i 2 KK396 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kit se sastoji od 4 Molex KK254 i 2 KK396 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kit se sastoji od 3 Molex KK254 i 3 KK396 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kit se sastoji od 2 Molex KK254 i 6 KK396 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kabel za spajanje ulaznog napona među pločicama. Možete ga izraditi i sami. Zakrimpajte 2 konektora Molex 08-50-0032 s jedne strane dvožilnog kabla i 2 08-50-0106 s druge. Stavite ih u kućišta konektora Molex 22-01-2025 i 09-50-8023. Pogledajte detalje ovdje. Duljina: 10 cm.

Molex KK396

Kit se sastoji od 3 Molex KK396 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kit se sastoji od 4 Molex KK396 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kabel za spajanje npr. motora koji se lemi na priključne žice. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0106 konektore. Zakrimpajte 2 kom. na jedan kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 09-50-8023. Duljina: 20 cm.
Kabel za spajanje ulaznog napona među pločicama. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0106 konektore, zakrimpajte po 2 kom. na svaki kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 09-50-8023. Pogledajte detalje ovdje. Duljina: 20 cm.
Kabel za spajanje ulaznog napona među pločicama. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0106 konektore, zakrimpajte po 2 kom. na svaki kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 09-50-8023. Pogledajte detalje ovdje. Duljina: 10 cm.
Kabel za spajanje ulaznog napona među pločicama. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0106 konektore, zakrimpajte po 2 kom. na svaki kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 09-50-8023. Pogledajte detalje ovdje.
Kabel za spajanje ulaznog napona među pločicama. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0106 konektore, zakrimpajte po 2 kom. na svaki kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 09-50-8023. Pogledajte detalje ovdje. Duljina: 20 cm.
Kabel za spajanje ulaznog napona među pločicama. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0106 konektore, zakrimpajte po 2 kom. na svaki kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 09-50-8023. Pogledajte detalje ovdje. Duljina: 5 cm.
Kabel za spajanje ulaznog napona među pločicama. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0106 konektore, zakrimpajte po 2 kom. na svaki kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 09-50-8023. Pogledajte detalje ovdje.
Po Molex proizvođačkoj oznaci artikla, je moguće proizvod naći i kupiti na internetu. Umjesto KK 254 je moguće koristiti obične Dupont kablove, uz nedostatak tanjih žica, mogućnosti obrnutog spajanja i manjeg životnog vijeka konektora.

Za bateriju

Kabel za spajanje LiPo baterija na pločice za napajanje, verzija XT60 (baterija) na Molex KK396 (MRMS pločica). Možete ga izraditi i sami. XT30 konektor možete naći na Ebayu. Zalemite ga na dvožilni kabel. S druge strane zakrimpajte kontakte Molex KK396 08-50-0106 (mrm-mol08-50-0106) i stavite ih u kućište konektora Molex KK396 09508023 housing (mrm-mol09-50-8023). Pogledajte detalje ovdje. Duljina: 10 cm.
Kabel za spajanje LiPo baterija na pločice za napajanje, verzija XT60 (baterija) na Molex KK396 (MRMS pločica). Možete ga izraditi i sami. XT30 konektor možete naći na Ebayu. Zalemite ga na dvožilni kabel. S druge strane zakrimpajte kontakte Molex KK396 08-50-0106 (mrm-mol08-50-0106) i stavite ih u kućište konektora Molex KK396 09508023 housing (mrm-mol09-50-8023). Pogledajte detalje ovdje. Duljina: 10 cm.
Kabel za spajanje LiPo baterija na pločice za napajanje, verzija JST SYP-02T-1 (baterija) na Molex KK254 (MRMS pločica). Duljina: 10 cm.
Kabel za spajanje LiPo baterija na pločice za napajanje, verzija JST SYP-02T-1 (baterija) na Molex KK396 (MRMS pločica). Duljina: 10 cm.
Kabel za spajanje LiPo baterija na pločice za napajanje, verzija XT60 (baterija) na Molex KK396 (MRMS pločica). Duljina: 10 cm.
Kabel za spajanje LiPo baterija na pločice za napajanje, verzija XT60 (baterija) na Molex KK396 (MRMS pločica). Možete ga izraditi i sami. XT30 konektor možete naći na Ebayu. Zalemite ga na dvožilni kabel. S druge strane zakrimpajte kontakte Molex KK396 08-50-0106 (mrm-mol08-50-0106) i stavite ih u kućište konektora Molex KK396 09508023 housing (mrm-mol09-50-8023). Pogledajte detalje ovdje. Duljina: 10 cm.
Kabel za spajanje LiPo baterija na pločice za napajanje, verzija XT60 (baterija) na Molex KK396 (MRMS pločica). Duljina: 10 cm.
Komponente MRMS robotičkog sistema su ispitane i tehnički unaprijeđene uz pomoć Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."". Relevantne stranice: