0

Kabeli i konektori

28AWG

Izolirana, licnasta žica presjeka AWG28. Pogodna za izradu Dupont kablova za spajanje 0.1" pinova, koji su uobičajeni u Arduino sistemima. Za izradu istih treba još krimpalica, Dupont kućišta i Dupont kontakti. Duljina: 10 m. Crna boja.
Izolirana, licnasta žica presjeka AWG28. Pogodna za izradu Dupont kablova za spajanje 0.1" pinova, koji su uobičajeni u Arduino sistemima. Za izradu istih treba još krimpalica, Dupont kućišta i Dupont kontakti. Duljina: 10 m. Plava boja.
Izolirana, licnasta žica presjeka AWG28. Pogodna za izradu Dupont kablova za spajanje 0.1" pinova, koji su uobičajeni u Arduino sistemima. Za izradu istih treba još krimpalica, Dupont kućišta i Dupont kontakti. Duljina: 10 m. Zelena boja.
Izolirana, licnasta žica presjeka AWG28. Pogodna za izradu Dupont kablova za spajanje 0.1" pinova, koji su uobičajeni u Arduino sistemima. Za izradu istih treba još krimpalica, Dupont kućišta i Dupont kontakti. Duljina: 10 m. Crvena boja.
Izolirana, licnasta žica presjeka AWG28. Pogodna za izradu Dupont kablova za spajanje 0.1" pinova, koji su uobičajeni u Arduino sistemima. Za izradu istih treba još krimpalica, Dupont kućišta i Dupont kontakti. Duljina: 10 m. Žuta boja.

CAN Bus

Adapter MRMS CAN Bus - Dupont. Koristeći ovaj adapter, možete spojiti MRMS CAN Bus sistem na neki drugi CAN Bus. Za sabirnicu se koriste srednja 2 pina, krajnji su 0 V i 5 V. Duljina: 20 cm.
CAN Bus kabel s JST konektorima. Standardno se koristi u svim MRMS CAN Bus pločicama. Dvije unutarnje žice vode diferencijalni CAN Bus signal. 2 vanjske su napajanja 5 V. Duljina: 10 cm.
CAN Bus kabel s JST konektorima. Standardno se koristi u svim MRMS CAN Bus pločicama. Dvije unutarnje žice vode diferencijalni CAN Bus signal. 2 vanjske su napajanja 5 V. Duljina: 15 cm.
CAN Bus kabel s JST konektorima. Standardno se koristi u svim MRMS CAN Bus pločicama. Dvije unutarnje žice vode diferencijalni CAN Bus signal. 2 vanjske su napajanja 5 V. Duljina: 20 cm.
CAN Bus kabel s JST konektorima. Standardno se koristi u svim MRMS CAN Bus pločicama. Dvije unutarnje žice vode diferencijalni CAN Bus signal. 2 vanjske su napajanja 5 V. Duljina: 5 cm.
CAN Bus kabel s JST konektorima. Standardno se koristi u svim MRMS CAN Bus pločicama. Dvije unutarnje žice vode diferencijalni CAN Bus signal. 2 vanjske su napajanja 5 V. Duljina: 7.5 cm.

Molex KK254

Kit se sastoji od 2 Molex KK254 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kit se sastoji od 3 Molex KK254 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kit se sastoji od 4 Molex KK254 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kit se sastoji od 6 Molex KK254 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Po Molex proizvođačkoj oznaci artikla, je moguće proizvod naći i kupiti na internetu. Umjesto KK 254 je moguće koristiti obične Dupont kablove, uz nedostatak tanjih žica, mogućnosti obrnutog spajanja i manjeg životnog vijeka konektora.
Po Molex proizvođačkoj oznaci artikla, je moguće proizvod naći i kupiti na internetu. Umjesto KK 254 je moguće koristiti obične Dupont kablove, uz nedostatak tanjih žica, mogućnosti obrnutog spajanja i manjeg životnog vijeka konektora.
Kabel za spajanje npr. motora koji se lemi na priključne žice. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0032 konektore. Zakrimpajte 2 kom. na jedan kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 22-01-2025. Duljina: 20 cm.
Kabel za spajanje npr. motora koji se lemi na priključne žice. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0032 konektore. Zakrimpajte 2 kom. na jedan kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 22-01-2025. Duljina: 10 cm.
Kabel za spajanje npr. motora koji se lemi na priključne žice. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0032 konektore. Zakrimpajte 2 kom. na jedan kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 22-01-2025. Duljina: 15 cm.
Kabel za spajanje npr. motora koji se lemi na priključne žice. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0032 konektore. Zakrimpajte 2 kom. na jedan kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 22-01-2025. Duljina: 20 cm.
Kabel za spajanje npr. motora koji se lemi na priključne žice. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0032 konektore. Zakrimpajte 2 kom. na jedan kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 22-01-2025. Duljina: 5 cm.
Kabel za spajanje npr. motora koji se lemi na priključne žice. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0032 konektore. Zakrimpajte 2 kom. na jedan kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 22-01-2025. Duljina: 7.5 cm.

Molex KK254 - KK396

Kit se sastoji od 1 Molex KK254 i 2 KK396 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kit se sastoji od 2 Molex KK254 i 2 KK396 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kit se sastoji od 3 Molex KK254 i 2 KK396 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kit se sastoji od 4 Molex KK254 i 2 KK396 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kit se sastoji od 3 Molex KK254 i 3 KK396 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kit se sastoji od 2 Molex KK254 i 6 KK396 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kabel za spajanje ulaznog napona među pločicama. Možete ga izraditi i sami. Zakrimpajte 2 konektora Molex 08-50-0032 s jedne strane dvožilnog kabla i 2 08-50-0106 s druge. Stavite ih u kućišta konektora Molex 22-01-2025 i 09-50-8023. Pogledajte detalje ovdje. Duljina: 10 cm.

Molex KK396

Kit se sastoji od 3 Molex KK396 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Kit se sastoji od 4 Molex KK396 kućišta i odgovarajućih kontakata, potrebnih za sastavljanje MRMS kablova za napajanje proizvoljne duljine. Za izradu su potrebne još žice.
Po Molex proizvođačkoj oznaci artikla, je moguće proizvod naći i kupiti na internetu. Umjesto KK 254 je moguće koristiti obične Dupont kablove, uz nedostatak tanjih žica, mogućnosti obrnutog spajanja i manjeg životnog vijeka konektora.
Po Molex proizvođačkoj oznaci artikla, je moguće proizvod naći i kupiti na internetu. Umjesto KK 254 je moguće koristiti obične Dupont kablove, uz nedostatak tanjih žica, mogućnosti obrnutog spajanja i manjeg životnog vijeka konektora.
Kabel za spajanje npr. motora koji se lemi na priključne žice. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0106 konektore. Zakrimpajte 2 kom. na jedan kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 09-50-8023. Duljina: 20 cm.
Kabel za spajanje ulaznog napona među pločicama. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0106 konektore, zakrimpajte po 2 kom. na svaki kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 09-50-8023. Pogledajte detalje ovdje. Duljina: 20 cm.
Kabel za spajanje ulaznog napona među pločicama. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0106 konektore, zakrimpajte po 2 kom. na svaki kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 09-50-8023. Pogledajte detalje ovdje. Duljina: 10 cm.
Kabel za spajanje ulaznog napona među pločicama. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0106 konektore, zakrimpajte po 2 kom. na svaki kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 09-50-8023. Pogledajte detalje ovdje.
Kabel za spajanje ulaznog napona među pločicama. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0106 konektore, zakrimpajte po 2 kom. na svaki kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 09-50-8023. Pogledajte detalje ovdje. Duljina: 20 cm.
Kabel za spajanje ulaznog napona među pločicama. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0106 konektore, zakrimpajte po 2 kom. na svaki kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 09-50-8023. Pogledajte detalje ovdje. Duljina: 5 cm.
Kabel za spajanje ulaznog napona među pločicama. Možete ga izraditi i sami. Koristite Molex 08-50-0106 konektore, zakrimpajte po 2 kom. na svaki kraj dvožilnog kabla i stavite ih u kućište konektora Molex 09-50-8023. Pogledajte detalje ovdje.

Za bateriju

Kabel za spajanje LiPo baterija na pločice za napajanje, verzija JST SYP-02T-1 (baterija) na Molex KK254 (MRMS pločica). Duljina: 10 cm.
Kabel za spajanje LiPo baterija na pločice za napajanje, verzija JST SYP-02T-1 (baterija) na Molex KK396 (MRMS pločica). Duljina: 10 cm.
Kabel za spajanje LiPo baterija na pločice za napajanje, verzija XT60 (baterija) na Molex KK396 (MRMS pločica). Duljina: 10 cm.
Kabel za spajanje LiPo baterija na pločice za napajanje, verzija XT60 (baterija) na Molex KK396 (MRMS pločica). Duljina: 10 cm.
Komponente MRMS robotičkog sistema su ispitane i tehnički unaprijeđene uz pomoć Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."". Relevantne stranice: