0

Senzori

Boja

Vidljivi spektar podijeljen u 6 kanala. I2C sučelje. AMS 7262 čip. Programabilni LED za osvjetljenje.
Vidljivi spektar podijeljen u 6 kanala. CAN Bus sučelje. AMS 7262 čip. Programabilni LED za osvjetljenje.

IMU

IMU: kompas, akcelerometar i žiroskop. Bosch BNO055 čip. I2C sučelje. 3.3 V.
IMU: kompas, akcelerometar i žiroskop. Bosch BNO055 čip. Analogni izlazi. 3.3 V.

Lopta

Senzor aktivne, infracrvene lopte za RoboCup nogomet. Pokriva 360 stupnjeva. Analogni izlazi za smjer i udaljenost lopte. Napon 3.3 V.
Senzor aktivne, infracrvene lopte za RoboCup nogomet. Pokriva 360 stupnjeva. CAN Bus i analogni izlazi. Napon 3.3 V. 18 senzora za povećanu preciznost na raznim udaljenostima, zahvaljujući senzorima u 2 razine.
Detektira prekid svjetlosti. Zeleni LED. Ulaz 3.3 V. Analogni izlaz 0 V - ulazni napon.

Prekidači

6 LED-a raznih boja i 4 tipkala. Napajanje i logički signali 3.3 V.
2 tipkala. Napajanje i logički signali 3.3 V.

Reflektivni senzori podloge

Senzor za detekciju crno - bijelo - srebreno. Napajanje 5 V, moguće i manje. Analogni izlaz 3.3 V. 10 stupnjeva kut LED osvjetljavanja.
Senzor za detekciju crno - bijelo - srebreno. Napajanje 3.3 V. Analogni izlaz 3.3 V.
Senzor za detekciju crno - bijelo - srebreno. Napajanje 5 V, moguće i manje. Analogni izlaz 3.3 V.
Senzor za detekciju crno - bijelo - srebreno. Napajanje 5 V, moguće i manje. Analogni izlaz 3.3 V.
4 senzora za detekciju crno - bijelo - srebreno. Napajanje 3.3 V. Analogni izlaz, digitalni izlazi, digitalni ulaz, CAN Bus, I2C. Pogodno i za Fischertechnik.
6 senzora za detekciju crno - bijelo - srebreno. Napajanje 3.3 V. Analogni izlaz, digitalni izlazi, digitalni ulaz, CAN Bus, I2C. Pogodno i za Fischertechnik.
8 senzora za detekciju crno - bijelo - srebreno. Napajanje 3.3 V. Analogni izlaz, digitalni izlazi, digitalni ulaz, CAN Bus, I2C. Pogodno i za Fischertechnik.
9 senzora za detekciju crno - bijelo - srebreno. Napajanje 3.3 V. Analogni izlaz, digitalni izlazi, digitalni ulaz, CAN Bus, I2C. Pogodno i za Fischertechnik.
5 senzora za detekciju crno - bijelo - srebreno. Napajanje 9 V. Analogni izlazi 3.3 V. Pogodno za Fischertechnik.
7 senzora za detekciju crno - bijelo - srebreno. Napajanje 9 V. Analogni izlazi 9 V. Pogodno za Fischertechnik.

Temperatura

Mjeri 8 × 8 (64 točaka) polje. Napon 3.3 V. I2C sučelje. Tipično pokriva 60°. −20 °C - 100 °C.
Mjeri 8 × 8 (64 točaka) polje. Napon 3.3 V. Tipično pokriva 60°. Analogni izlaz. −20 °C - 100 °C.
Mjeri 8 × 8 (64 točaka) polje. Napon 3.3 V. Tipično pokriva 60°. CAN Bus sučelje. −20 °C - 100 °C.

Udaljenost

Infracrveni senzor udaljenosti. Napon 2.7 - 3.3 V. Kabel 15 cm. Udaljenost 4 - 50 cm.
CAN Bus sučelje. Mjeri do 10 m, ali u idealnim uvjetima. Do 3000 FPSa u 16 točaka mjerenja, greška manja od 1 %, vidno polje 6.2° × 6.2°. Budući proizvod.
Logički nivoi 3.3 V. I2C sučelje, promjenjiva adresa. Mjeri do 2 m, ali u idealnim uvjetima.
Logički nivoi 3.3 V. Analogni izlaz. Mjeri do 2 m, ali u idealnim uvjetima.
CAN Bus sučelje. Mjeri do 2 m, ali u idealnim uvjetima.
Logički nivoi 3.3 V. I2C sučelje, promjenjiva adresa. Mjeri do 4 m, ali u idealnim uvjetima.
Logički nivoi 3.3 V. Analogni izlaz. Mjeri do 4 m, ali u idealnim uvjetima.
CAN Bus sučelje. Mjeri do 4 m, ali u idealnim uvjetima.
Komponente MRMS robotičkog sistema su ispitane i tehnički unaprijeđene uz pomoć Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."". Relevantne stranice: