0

Razvod žica

10 međusobno spojenih Molex KK254 konektora. Namjena je razvod 3.3 V (narančasto) u MRMS sistemu, u slučaju kad je parangalski način neprimjeren.
10 međusobno spojenih Molex KK254 konektora. Namjena je razvod 5 V (crveno) u MRMS sistemu, u slučaju kad je parangalski način neprimjeren.
3 međusobno spojena niza Dupont (0.1") pinova. Crno je obično zemlja, crveno pozitivni napon i bijelo za proizvoljnu namjenu.
2 grupe od 5 međusobno spojenih Molex KK254 konektora. Namjena je razvod 5 V (crveno) i 3.3 V (narančasto) u MRMS sistemu, u slučaju kad je parangalski način neprimjeren.
7 međusobno spojenih niza Dupont (0.1") pinova. Crno je obično zemlja, crveno pozitivni napon i druge boje za proizvoljne namjene.
Razvod I2C sabirnica i napona 3.3 i 5 V. Čip za prilagodbu napona (level shifter) između 3.3 i 5 V I2C sabirnica. Svi pinovi su na 0.1" razmaku.
Razvod I2C sabirnica i napona 2.5, 3.3 i 5 V. Čip za prilagodbu napona (level shifter) između 2.5, 3.3 i 5 V I2C sabirnica. Svi pinovi su na 0.1" razmaku
Komponente MRMS robotičkog sistema su ispitane i tehnički unaprijeđene uz pomoć Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."". Relevantne stranice: