0

Razvod žica

Razvod I2C sabirnica i napona 3.3 i 5 V. Čip za prilagodbu napona između 3.3 i 5 V I2C sabirnica.
Razvod I2C sabirnica i napona 2.5, 3.3 i 5 V. Čip za prilagodbu napona između 2.5, 3.3 i 5 V I2C sabirnica.
Komponente MRMS robotičkog sistema su ispitane i tehnički unaprijeđene uz pomoć Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program ""Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."". Relevantne stranice: