0

ML-R - 3.3 ili 5 V?

Kratak odgovor

3.3V.

Dugi odgovor

Starija generacija mikrokontrolera, u koju su uključeni prvobitni Arduino, su na 5 V. To znači da se na pinove mogu spajati naponi do 5 V i da će davati van 0 do 5 V. Noviji su 3.3 V, npr. Teensy 3.2. Većina novijih periferija koristi napon 3.3 V pa je zato bolje ulaganje u budućnost, znači 3.3 V. Neki senzori i dalje koriste vrlo često 5 V, npr. ultrazvučni i infracrveni. Noviji mikrokontroleri rade i na nižim naponima.

Što činiti ako imamo 5 V mikrokontroler i 3.3 V uređaj koji želimo spojiti na njega?

  • Digitalni ulaz će čitati 3.3 V kao logičko 1 pa obično nema problema spojiti 3.3 V jedinicu na njega.
  • Digitalni izlaz će davati van 5 V pa obično ima problema jer okačeni uređaj može imati ograničenje na napon veći od 3.3 V. Ako je tako, može vam pomoći djelitelj napona: 2 otpornika. Provjerite što o tome piše na internetu (voltage divider).
  • Za I2C je najbolje koristiti level shifter. Isti su ugrađeni u ML-R I2C 3V3 5V Distribution Pins (mrm-distrib-a) i ML-R I2C 3x Distribution Pins (mrm-distrib-b) pa na njih spajajte uređaje raznih napona bez brige. U suprotnom nađite odgovarajući level shifter. Moguće je da će raditi i bez njega jer je opet 3.3 V ulaz logičko 1.
  • Analogni ulaz će raditi bez problema, s tim da će vrijednosti biti do 2/3 najveće koju bi ulaz dao za 5 V. Ponešto gubite na preciznosti mjerenja.

Što činiti ako imamo 3.3 V mikrokontroler i 5 V uređaj?

  • Digitalni ulaz nemojte koristiti, osim ako je 5 V tolerantan, što je često. Pogledajte dokumentaciju mikrokontrolera. U protivnom morate koristiti djelitelj napona.
  • Digitalni izlaz će davati van 3.3 V pa obično nema problema jer okačeni će uređaj čitati 3.3 V kao logičko 1.
  • Za I2C je najbolje koristiti level shifter. Isti su ugrađeni u ML-R I2C 3x Distribution Pins (mrm-distrib-b) i ML-R I2C 3x Distribution Pins (mrm-distrib-b) pa na njih spajajte uređaje raznih napona bez brige. U suprotnom nađite odgovarajući level shifter. Moguće je da će raditi i bez njega, ali je ulaz u okačenu jedinicu 5 V tolerantan.
  • Analogni ulaz neće raditi. Ne pokušavajte ga spojiti direktno. Analogni ulazi nisu 5 V kompatibilni. Možete napon prije ulaska na pin smanjiti djeliteljem napona, što će opet ponešto oštetiti signal.