0

Arduino ili ARM

Nudimo 2 linije proizvoda, koje određuje centralni mikrokontroler sistema: Arduino ili ARM.

  • Arduino grana je jednostavna za programiranje i posjeduje nenadmašnu količinu gotovog softvera. Ipak, bazirana je na starijoj arhitekturi i ne koristi prednosti ARM arhitekture.
  • ARM je kompliciraniji, ali zato odlično koristi nove osobine hardvera i postiže, nekad i dramatična, povećanja brzine.
Gotovo sve ostale pločice, spojene na izabrani centralni mikrokontroler, rade i u jednom i u drugom sistemu pa je moguće lako hardversko rekonfiguriranje iz jednog izbora u drugi, zamjenom centralne pločice.

Oba je sistema moguće spojiti na mikroprocesorsku pločicu kao što je Raspberry Pi, kao što je prikazano u primjerima izrade robota i koda, baziranog na Raspberry Piju. Mikroprocesor će omogućiti zahtjevne operacije kao što je obrada slika korištenjem OpenCV biblioteke.