Pomoć

Želite li kupovati putem ove aplikacije, trebate ispuniti ovaj formular. Ukoliko želite kupovati za daljnju prodaju, naši æe Vas referenti prodaje kontaktirati i odobriti Vaš raèun. Ako želite kupovati za sebe, moæi æete odmah po popunjavanju podataka. Meðutim, dok Vaš partner na autorizira Vaš raèun, neæete moæi rezervirati robu. Obavezujemo se da neæemo slati nikakve neželjene poruke na upisanu e-mail adresu niti æemo omoguæiti uvid u upisane podatke bilo kome tko bi ih mogao zloupotrijebiti.

Adresa i kontakti
Ime kupca * (za poduzeæe ime, za osobu ime i prezime)
Ulica i broj *
Grad *Na ruke OIB *
Email 1 *Tel. 1 Faks
IBAN
Lozinka
Lozinka *još jednom: *
Ostalo
Kupujem * Referent (samo za daljnju prodaju) Poruke koje želite
Komentar

Spremi
* - obavezna polja
Ako Vaš grad nije u listi ponuðenih, izaberite najbliži i upišite grad i poštanski broj u komentar pa æemo ga unijeti.