Korisnik -1 ili grupa -2 nemaju prava za točku 243.